top of page
Document with Pen

Lagstadgade krav

Det finns krav enligt lag som alla företagare måste följa.

Vi upprättar dokumenten som krävs så att du uppfyller kraven. Detta gör vi till en fast kostnad.

Vilka krav du behöver uppfylla beror på hur många anställda du har. Flertalet krav avser arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Här nedan kan du läsa mer om vilka dokument du behöver för att följa alla lagstadgade krav.

Vill du säkerställa att din verksamhet uppfyller alla krav eller vill du veta mer? Ta kontakt med oss!

PRACTICE AREAS

För dig med 1 - 9 anställda

För dig som har mellan 1 och 9 anställda behöver du säkerställa att du uppfyller de krav som framgår till kolumnen till höger. 

Det är inte alltid det ställs krav på skriftlig dokumentation, men du behöver kunna visa att du uppfyller kraven. Det gör du enklast genom skriftlig dokumentation. 

Genom att berätta mer om din verksamhet och svara på våra frågor kommer vi att upprätta dokumenten du behöver. Dokumenten är självklart anpassade efter din verksamhet.

Du får samtliga dokument till en fast kostnad (se nedan). Vi hjälper dig genom hela processen utan ytterligare avgifter.

Kostnad: 5 000 kronor exklusive moms.

Om du har mellan 1 och 9 anställda i verksamheten behöver du enligt lag, föreskrift eller annan författning åtminstone upprätta:

 • Riktlinjer och rutiner för kränkande särbehandling.

 • Riktlinjer och rutiner för hur diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier ska hanteras.

 • Riskbedömningar avseende arbetsmiljön (systematiskt arbetsmiljöarbete).

 • Handlingsplaner för hur arbetsmiljön kan förbättras.

 • Skriftliga instruktioner för riskfyllt arbete (arbetsmiljö).
   

Om du har minst fem anställda ska ett skyddsombud utses.

För dig med 10 - 24 anställda

För dig som har mellan 10 och 24 anställda behöver du säkerställa att du uppfyller de krav som framgår till kolumnen till höger. 

Det är inte alltid det ställs krav på skriftlig dokumentation, men du behöver kunna visa att du uppfyller kraven. Det gör du enklast genom skriftlig dokumentation. 

Genom att berätta mer om din verksamhet och svara på våra frågor kommer vi att upprätta dokumenten du behöver. Dokumenten är självklart anpassade efter din verksamhet.

Du får samtliga dokument till en fast kostnad (se nedan). Vi hjälper dig genom hela processen utan ytterligare avgifter.

Kostnad: 9 000 kronor exklusive moms.

Om du har mellan 10 och 24 anställda i verksamheten behöver du enligt lag, föreskrift eller annan författning åtminstone upprätta:

 • En drogpolicy, dvs. rutiner och riktlinjer avseende droganvändning och andra former av missbruk.

 • En arbetsmiljöpolicy.

 • En fördelning av uppgifter avseende arbetsmiljö.

 • Rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och vem som ska göra vad.

 • Dokumentation av arbetet med lönekartläggning.

 • Skriftlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet, handlingsplaner m.m.

 • Rutiner, riktlinjer och mål avseende rehabilitering, sjukdom, krisstöd m.m.

 • Riktlinjer och rutiner avseende krisstöd och första hjälpen.

 • Rutiner för att ta emot information om behov av arbetsanpassning.
   

Du behöver också upprätta den dokumentation som krävs om du har mellan 1 och 9 anställda. Du kan läsa mer om de kraven ovan. 

För dig med 25 - 49 anställda

För dig som har mellan 25 och 49 anställda behöver du säkerställa att du uppfyller de krav som framgår till kolumnen till höger. 

Det är inte alltid det ställs krav på skriftlig dokumentation, men du behöver kunna visa att du uppfyller kraven. Det gör du enklast genom skriftlig dokumentation. 

Genom att berätta mer om din verksamhet och svara på våra frågor kommer vi att upprätta dokumenten du behöver. Dokumenten är självklart anpassade efter din verksamhet.

Du får samtliga dokument till en fast kostnad (se nedan). Vi hjälper dig genom hela processen utan ytterligare avgifter.

Kostnad: 14 000 kronor exklusive moms.

Om du har mellan 10 och 24 anställda i verksamheten behöver du enligt lag, föreskrift eller annan författning åtminstone upprätta:

 • Dokumentation över arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.
   

Du behöver också upprätta den dokumentation som krävs om du har mellan 1 och 24 anställda. Du kan läsa mer om de kraven ovan. 

Fler än 49 anställda?

För dig som har minst 50 anställda finns det ytterligare krav som du behöver förhålla dig till. Ta kontakt med oss så berättar vi mer. 

OUR VISION
ATTORNEYS

Så här fungerar det

Vi är måna om att bygga långsiktiga relationer med våra klienter. Vi är också måna om att jobba nära våra klienter. Vi tror att det är det bästa sättet att minimera risker och samtidigt främja klientens intressen både socialt och ekonomiskt. Innan du anlitar oss vill vi att du ska veta hur vi jobbar och vad du kan förvänta dig av oss; och det beskriver vi närmare här. Om du vill läsa mer om vilka som jobbar på Recollecta Juridik kan du göra det här.  


 

 

Vi ser till att du förstår

För oss är det viktigt att du förstår vad våra tjänster innebär för dig. Vi är därför måna om att förklara vad vi gör så att du enkelt ska förstå. För dig som vill lära dig mer om juridiska krav i verksamheten rekommenderar vi våra artiklar inom området.

CONTACT

KONTAKT

På Recollecta Juridik bedriver vi vår verksamhet på distans, vilket innebär att vi tillhandahåller våra tjänster till företagare och privatpersoner i hela Sverige. Du kommer i kontakt med oss på antingen via e-post till info@recollecta.se eller via telefon med nummer 08 519 705 59. Du kan också fylla i formuläret nedan. 

Tack för att du kontaktar oss! Vi återkommer till dig inom kort.

Back to Top

TILLBAKA UPP

bottom of page