top of page
Coffee Meeting

Uppfyller du kraven för en trygg och säker arbetsmiljö?

Det finns cirka 2 300 paragrafer som handlar om arbetsgivares skyldigheter för arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

 

Vet du vilka regler du omfattas av och om du uppfyller de krav som ställs?

Vi hjälper dig analysera din verkamhet, genomföra riskbedömningar och upprätta dokumenten som du behöver enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta gör vi till en fast kostnad.

Det finns grundläggande regler som alla arbetsgivare måste följa. Det finns dessutom särskilda regler för vissa typer av produkter och branscher.

Vill du säkerställa att din verksamhet uppfyller kraven som ställs eller vill du veta vilka regler du omfattas av? Ta kontakt med oss!

PRACTICE AREAS

Grundläggande krav

Det finns vissa regler som gäller för alla arbetsgivare, oavsett storlek och bransch. 

Vi hjälper dig att uppfylla kraven  i Arbetsmiljöverkets föreskrifter:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar (AFS 2023:1)

 • Planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar (AFS 2023:2)

Genom att berätta mer om din verksamhet och svara på våra frågor kan vi hjälpa dig att göra riskbedömningar, handlingsplaner och upprätta dokumenten du behöver. Dokumenten är självklart anpassade efter din verksamhet.

Vi hjälper dig med detta till en fast kostnad (se nedan). Vi hjälper dig genom hela processen utan ytterligare avgifter.

Kostnad:

 • 9 000 kronor exkl. moms (AFS 2023:1)

 • 9 000 kronor exkl. moms (AFS 2023:2)

 • 15 000 kronor exkl. moms (både AFS 2023:1 och 2023:2

Vi hjälper dig med följande:
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2023:1

 • Upprättande av arbetsmiljöpolicy.

 • Upprättande av rutiner för företagets arbetsmiljöarbete.

 • Upprättande av uppgiftsfördelning 

 • Undersökning och riskbedömning av arbetsplatsen (på distans)

 • Utredning av ohälsa eller olycksfall och allvarliga tillbud

 • Rekommendation på åtgärder (om tillämpligt)

 • Årlig uppföljning (ett år)

Vi hjälper dig med hela processen till en fast kostnad.

Planering och organisering av arbetsmiljöarbete - AFS 2023:2

Vi hjälper dig med följande:

 • Upprättande av mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

 • Utredning om arbetsbelastning

 • Upprättande av information till arbetstagarna gällande arbetsuppgifter och risker

 • Utredning om förekomst av starkt psykiskt påfrestande på arbetsplatsen

 • Upprättande av rutiner för hantering av kränkande särbehandling

 • Upprättande av rutiner avseende information om arbetsanpassning

 • Upprättande av rutiner för första hjälpen och krisstöd

 • Upprättande av rutiner för hantering av hot och våld (om tillämpligt)

 • Upprättande av riskbedömning vid ensamarbete (om tillämpligt)

 • Upprättande av riskbedömning vid minderårigs arbete (om tillämpligt).

  Vi hjälper dig med hela processen till en fast kostnad.

Särskilda arbetsmiljö-
regler

Utöver de grundläggande kraven finns det ytterligare regler som du kan behöva förhålla dig till.

 

För vissa produkter och inom vissa branscher finns det särskilda regler inom arbetsmiljö som måste följas. I kolumnen till höger kan du se vilka regelverk det är fråga om.

Behöver du hjälp med att kartlägga vilka regler du omfattas av och/eller dokumentera ditt arbetsmiljöarbete? Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

 

 

Vi kan hjälpa dig med reglerna avseende:

 • Risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10)

 • Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning –

 • säker användning (AFS 2023:11)

 • Utformning av arbetsplatser (AFS 2023:12)

 • Risker vid vissa typer av arbeten (AFS 2023:13)

 • Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön (AFS 2023:14)

 • Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2023:15)

Arbetsmiljö inom bygg och entreprenad 

Visste du att nya regler om arbetsmiljö träder i kraft den 1 januari 2025 för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare?

Olyckor inom byggverksamhet är vanligt förekommande, och brister i arbetsmiljöarbetet kan få betydande sociala och ekonomiska konsekvenser.

Behöver du hjälp med att anpassa din verksamhet utifrån de nya regelverken och/eller dokumentera ditt arbetsmiljöarbete? Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

 

 

Vi kan hjälpa dig med reglerna avseende:

 • Projektering och
  byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)

OUR VISION
ATTORNEYS

Så här fungerar det

Vi är måna om att bygga långsiktiga relationer med våra klienter. Vi är också måna om att jobba nära våra klienter. Vi tror att det är det bästa sättet att minimera risker och samtidigt främja klientens intressen både socialt och ekonomiskt. Innan du anlitar oss vill vi att du ska veta hur vi jobbar och vad du kan förvänta dig av oss; och det beskriver vi närmare här. Om du vill läsa mer om vilka som jobbar på Recollecta Juridik kan du göra det här.  


 

 

Vi ser till att du förstår

För oss är det viktigt att du förstår vad våra tjänster innebär för dig. Vi är därför måna om att förklara vad vi gör så att du enkelt ska förstå. För dig som vill lära dig mer om juridiska krav i verksamheten rekommenderar vi våra artiklar inom området.

CONTACT

KONTAKT

På Recollecta Juridik bedriver vi vår verksamhet på distans, vilket innebär att vi tillhandahåller våra tjänster till företagare och privatpersoner i hela Sverige. Du kommer i kontakt med oss på antingen via e-post till info@recollecta.se eller via telefon med nummer 08 519 705 59. Du kan också fylla i formuläret nedan. 

Tack för att du kontaktar oss! Vi återkommer till dig inom kort.

Back to Top

TILLBAKA UPP

bottom of page