Tillstånd

Bedriver du tillståndspliktig verksamhet?

Många verksamheter behöver tillstånd av olika slag, dvs. det är fråga om tillståndspliktig verksamhet.

 

Känner du dig osäker på om din verksamhet behöver tillstånd eller hur du ska ansöka om tillstånd? Vi kan hjälpa dig att avgöra om din verksamhet är tillståndspliktig och i sådana fall var du behöver ansöka om det. Naturligtvis kan vi även hjälpa dig med att upprätta din ansökan, så att du ökar sannolikheten för att få din ansökan beviljad.

Ta kontakt med oss om du har frågor om din tillståndspliktiga verksamhet, så finner vi lösningarna du behöver.

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med

  • Frågor om tillståndsplikt

  • Ansökan om tillstånd

  • Upprättande av ansökan

  • Överklagande av beslut