Testamente

Har du bestämt hur dina tillgångar ska fördelas?

Vad händer med dina tillgångar när du går bort? Vill du säkerställa att dina tillhörigheter fördelas på det sätt du önskar? Det finns många olika skäl att upprätta ett testamente.

De allra flesta avtal kan upprättas på det sätt man önskar och ändå vara juridiskt giltiga. Så är det inte med testamenten – de måste upprättas i särskild form. Om det brister i dessa krav är testamentet ogiltigt, vilket kan få till följd att tillgångarna fördelas på ett sätt som man inte alls tänkte sig.

 

Ta kontakt med oss om du behöver upprätta ett testamente, så hjälper vi dig att säkerställa att dina tillhörigheter fördelas på det sätt du önskar vid ditt frånfälle.

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med

  • Upprättande av testamente

  • Ändring av testamente

  • Råd om skydd för efterlevande