Samarbete

Samarbetsavtal - en avtalstyp med många frågeställningar

Det är vanligt förekommande att företag samarbetar med varandra. Det kan ske inom ramen för projekt eller för att bli konkurrenskraftigare inför en upphandling. 

När du ska ingå ett samarbetsavtal finns det mycket att tänka på. Frågor om sekretess, konkurrens, vite, behandling av personuppgifter och marknadsföring är endast några få exempel på frågor som behöver ses över. 

Med vår hjälp kan du känna dig trygg med att inga centrala aspekter av samarbetet glöms bort. 

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med

  • Projektavtal

  • Samarbetsavtal

  • Sekretessavtal

  • Konkurrens

  • Marknadsföring

  • Behandling av personuppgifter

  • Avsiktsförklaring

  • Vitesklausuler