Denna mall hjälper dig att upprätta ett avtal angående upplåtelse av jakträtt, även kallat jakträtt.

Jakträtt innebär att nyttjanderättshavaren med vissa begränsningar har rätt att jaga på fastighetsägarens fastighet.

Ta hjälp av mall
en när du ska upprätta ett avtal om upplåtelse av jakträtt. Avtalet kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information, exempelvis med vilka krav eller begränsningar som gäller för utövandet av jakträtten.

Avtal om upplåtelse av jakträtt

kr900.00Pris