Denna mall hjälper dig som ensamstående utan barn att upprätta ett testamente.

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Endast den som fyllt 18 år får upprätta ett testamente. Testatorn ska i vittnenas samtidiga närvaro underteckna testamentet. Vittnena måste ha fyllt 15 år. De ska underteckna testamentet med sina namn. De bör även anteckna sina yrken och hemvist. De behöver dock inte känna till det närmare innehållet i testamentet.

Mallen uppfyller alla lagstadgade krav och kan enkelt fyllas i.

Testamente Ensamstående utan barn

kr500.00Pris