Denna mall hjälper dig att upprätta en fullmakt för ett ombud som ska företräda dig i en rättegång.

En fullmakt för ett rättegångsombud att föra parts talan i rättegång (rättegångsfullmakt) kan vara muntlig och skriftlig. En muntlig rättegångsfullmakt gäller dock endast i det aktuella målet. En skriftlig fullmakt kan däremot avse rättegång i allmänhet. Ett ombud som har rättegångsfullmakt får även ta emot delgivning och företa processhandlingar.

Ta hjälp av
mallen när du ska upprätta en rättegångsfullmakt. Mallen är enkel att fylla i och kan även kompletteras med ytterligare information.

Rättegångsfullmakt

kr400.00Pris