Denna mall hjälper dig att upprätta ett pantavtal avseende lös egendom som lämnas av en privatperson.

Pant är en form av säkerhet för långivarens fordran mot låntagaren. Om låntagaren inte betalar sin skuld har långivaren rätt att ta panten i anspråk för att få täckning för sin fordran. Detta pantaval avser lån mot pant i lös egendom som givits av en privatperson.

Det är viktigt att låntagaren inte har möjlighet att förfoga över den egendom som har pantsatts så länge pantavtalet gäller. I sådana fall går långivarens panträtt förlorad.

Pantavtal - Lös egendom lämnad i pant av privatperson

kr450.00Pris