Denna mall hjälper dig som privatperson att upprätta ett orderskuldebrev.

I ett orderskuldebrev anges betalningsmottagaren (borgenären) alltid med namn och tillägget ”eller order”, t.ex. Johan Persson eller order. Om borgenären vill överlåta skuldebrevet ska han eller hon skriva förvärvarens namn på skuldebrevet. Det är den på skuldebrevet senast angivna borgenären som har rätt att kräva gäldenären på betalning.

Orderskuldebrev utfärdat av privatperson

kr300.00Pris