Denna mall hjälper dig att upprätta ett köpeavtal gällande köp av häst.

Att upprätta skriftliga avtal är viktigt oavsett vad köpet gäller, såväl för säljarens som köparens skull. Och när det gäller köp av häst även för hästens skull. Det finns många saker att tänka på när du köper eller säljer en häst. Till exempel är det viktigt att hästen veterinärbesiktigas, gärna i närvaro av såväl köparen som säljaren.

Ta hjälp av mall
en så riskerar du inte att missa några viktiga punkter i köpeavtalet. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Köpekontrakt Häst

kr700.00Pris