Denna mall hjälper dig att upprätta ett köpebrev för köp av villa eller fritidshus.

Ett köpebrev upprättas i samband med fastighetsköp och används som ett kvitto på att villkoren, bl.a. betalningen, i köpekontraktet är uppfyllda. Köpebrevet ska skrivas under av båda köpare och säljare samt vara bevittnat. Innehåller köpekontraktet villkor om köpebrev måste ett bevittnat köpebrev bifogas lagfartsansökan till inskrivningsmyndigheten.

Köpebrev - Villa eller fritidshus

kr350.00Pris