Denna mall hjälper dig att upprätta ett köpeavtal gällande köp av begagnat fordon.

Vid köp av fordon finns det många falluckor att se upp för. Som köpare bör du kontrollera att säljaren faktiskt är ägare till fordonet, om fordonet är belånat, fordonets historik och dess pris. Innan du köper fordonet bör du också kräva att få undersöka det.

Med hjälp av denna mall riskerar du inte att förbise viktiga punkter som bör regleras vid köp av begagnat fordon som bil, MC eller båt. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Köpeavtal - köp av begagnat fordon

kr400.00Pris