Denna mall hjälper dig som privatperson att upprätta ett innehavarskuldebrev.

Ett innehavarskuldebrev är ett löpande skuldebrev som är ställt till innehavaren. Ett skuldebrev är inte endast ett bevismedel för att gäldenären häftar i skuld, utan det är även ett värdepapper. Den som är innehavare av skuldebrevet förmodas vara borgenär, och har således rätt att kräva betalning enligt det.
 

Innehavarskuldebrev utfärdat av privatperson

kr300.00Pris