Denna mall hjälper dig att upprätta ett hyresavtal gällande villa.

Ett hyresavtal för uthyrning av villa ska helst vara skriftligt. Viktiga punkter att ta upp är bl.a. hyrestid, hyran (ingår el, vatten, telefon etc.), hyresbetalning och eventuella inskränkningar i tillgången till fastigheten, t.ex. vissa utrymmen som hyresgästen inte får använda. När avtalet omfattar en hel byggnad inkluderar det ofta även den närmaste marken kring byggnaden.

Vid uthyrningen av din villa eller radhus gäller bestämmelserna i jordabalken. Hyresgästen har i regel besittningsskydd redan från den första hyresdagen, men detta beror på hur långt hyresförhållandet består. Det är även möjligt att under vissa förutsättningar avtala bort hyresgästens besittningsskydd.

 

Hyresavtal - Villa

kr700.00Pris