Denna mall hjälper dig att upprätta ett hyresavtal gällande uthyrning av rum (inneboendekontrakt).

Vid uthyrning av rum i lägenhet eller hus finns särskilda saker att ta hänsyn till. I detaljerna som regleras av hyresavtalet ingår bland annat bestämmelser som reglerar möblering, vad som ingår i hyresbeloppet och skötsel av lägenheten/huset. Genom att avtalet är detaljerat kan uppkomsten av många tvister på grund av otydligheter i avtalet bättre förebyggas. Därigenom underlättas uthyrningen av rummet och medför en ökad trygghet angående hyresavtalets innebörd för både hyresgäst och hyresvärd.

Hyresgästen saknar besittningsskydd när uthyrningen avser ett rum i upplåtarens egen bostad. Om det däremot är fråga om ett möblerat rum som inte är en del av uthyrarens egen bostad inträder besittningsskydd i regel efter nio månader.

Hyresavtal - Uthyrning av rum

kr500.00Pris