Denna mall hjälper dig att upprätta ett hyresavtal (lägenhetskontrakt) gällande uthyrning av lägenhet i andra hand.

Vid andrahandsuthyrning krävs hyresvärdens samtycke. En förutsättning för att andrahandsuthyrning ska tillåtas är att hyresgästen har beaktansvärda skäl för uthyrning, exempelvis sjukdom, provsammanboende eller studier/arbete på annan ort. Den som utan lov upplåter sin hyreslägenhet riskerar att förlora den. Dessa regler gäller dock inte vid upplåtelse av del av lägenhet, t.ex. ett rum till en inneboende. Om hyresvärden inte går med på en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden.

Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna. Viktiga punkter att ta upp i ett hyresavtal vid uthyrning i andra hand är hyra, hyrans betalning, hyrestid, uppsägning och ev. möblering etc.

 

Hyresavtal - Uthyrning av lägenhet i andra hand

kr700.00Pris