Denna mall hjälper dig att upprätta ett hyresavtal gällande fritidshus.

Vid hyra av fritidshus gäller bestämmelserna i jordabalken. Ett skriftligt hyresavtal bör upprättas med bestämmelser angående hyra, hyrestid, uppsägning m.m. Andra viktiga villkor att ta med i avtalet kan t.ex. avse skatt, el, vattenförbrukning, lakan och vad som i övrigt ingår i hyran.

Liksom vid hyra av hus kan man avtala om att hyresgästen ska utföra underhåll av hushållsmaskiner och smärre reparationer, t.ex. byte av proppar etc.

Besittningsskydd gäller inte vid hyra av fritidshus när hyrestiden understiger nio månader. Även om hyresgästen bor kvar längre än nio månader måste denne i regel ändå flytta om du själv ska använda fritidshuset för eget bruk.

 

Hyresavtal - Fritidshus

kr700.00Pris