Denna mall hjälper dig att upprätta ett gåvobrev där gåvogivaren överlåter lös egendom till gåvotagaren.

Ett gåvobrev är en skriftlig bekräftelse som tjänar som bevis för att någon har mottagit en gåva. Ett gåvobrev kan innehålla särskilda villkor för gåvan, t.ex. att gåvan inte ska ses som förskott på arv eller att den ska bli gåvotagarens enskilda egendom.

Gåvobrev krävs endast vid gåva av fast egendom, men kan upprättas även för lös egendom. Ett gåvobrev kan exempelvis vara av betydelse för gåvotagaren för att bevisa sin äganderätt. För gåvogivaren däremot kan ett gåvobrev vara av betydelse när gåvan är förenad med villkor.

Gåvobrev mellan makar gällande lös egendom bör registreras hos Skatteverket. Om detta inte görs saknar gåvotagaren skydd mot gåvogivarens borgenärer. Registrering anses ha skett den dag handlingen kom in till Skatteverket.

Gåvobrev lös egendom

kr400.00Pris