Denna mall hjälper dig att upprätta en fullmakt gällande försäljning av lös egendom.

Ofta kan det vara svårt att hinna uträtta alla ärenden själv. Det finns då möjlighet att låta annan göra detta i ditt ställe genom att utfärda en fullmakt. Det innebär att den som får fullmakten (fullmaktshavaren/fullmäktigen) får behörighet att sälja lös egendom för din räkning. Det är du som fullmaktsgivare som avgör vad fullmaktshavaren får göra för din räkning. Det är viktigt att detta framgår tydligt i fullmakten. Detta innebär att det är du som fullmaktsgivare som blir bunden av de rättshandlingar som fullmaktshavaren gör. Den person som du har utsett till fullmaktshavare blir inte bunden genom avtalet.

Denna fullmakt är mycket omfattande eftersom den inte innehåller några inskränkningar. Fullmaktshavaren har således rätt att sälja all egendom tillhörande fullmaktsgivaren samt ta emot betalning för egendomen i fullmaktsgivarens ställe. Givetvis är fullmaktshavaren skyldig att överlämna pengarna som betalats för egendomen till fullmaktsgivaren.

Fullmakt sälja lös egendom

kr300.00Pris