Denna mall hjälper dig att upprätta en fullmakt gällande köp av lös egendom.

Ofta kan det vara svårt att hinna uträtta alla ärenden själv. Det finns då möjlighet att låta annan göra detta i ditt ställe genom att utfärda en fullmakt. Det innebär att den som får fullmakten (fullmaktshavaren/fullmäktigen) får behörighet att köpa lös egendom för din räkning. Det är du som fullmaktsgivare som avgör vad fullmaktshavaren får göra för din räkning. Det är viktigt att detta framgår tydligt i fullmakten. Detta innebär att det är du som fullmaktsgivare som blir bunden av de rättshandlingar som fullmaktshavaren gör. Den person som du har utsett till fullmaktshavare blir inte bunden genom avtalet.

Ta hjälp av mall
en när du ska upprätta en fullmakt för någon som ska köpa lös egendom för din räkning.

Fullmakt köpa lös egendom

kr300.00Pris