Denna mall hjälper dig att upprätta en fullmakt för dödsbodelägare.

Om du är delägare i ett dödsbo och vill att någon annan ska kunna företräda dig som dödsbodelägare kan du upprätta en fullmakt. Den som fått fullmakten (fullmaktshavaren) får genom fullmakten samma rättigheter som den som givit fullmakten. De rättshandlingar som fullmaktshavaren företar blir bindande för huvudmannen.

Ta hjälp av mall
en när du ska upprätta en fullmakt för någon att företräda dig som dödsbodelägare.

Fullmakt dödsbo

kr400.00Pris