Denna mall hjälper dig att fullfölja en tidigare inskickad ansökan om äktenskapsskillnad.
 

I samband med en ansökan om äktenskapsskillnad gäller ofta en betänketid om minst 6 månader och högst 12 månader. Betänketid gäller bland annat om någon eller båda har barn under 16 år.
 

När betänketiden har löpt ut är det viktigt att fullfölja sin ansökan om äktenskapsskillnad. Annars är risken att din ansökan om äktenskapsskillnad inte blir giltig. Med hjälp av den här mallen kan ni fullfölja din ansökan.

Fullföljd av ansökan om äktenskapsskillnad - Gemensam - barn under 16 år

kr300.00Pris