Denna mall hjälper dig att upprätta ett fodervärdsavtal för häst.

En fodervärd är någon som under en viss tid tar hand om någon annans häst. Fodervärden står i regel för alla omkostnader under tiden som denne har hästen i sin vård. Oavsett anledningen till att en person vill upplåta sin häst på foder är det viktigt att skriva ett tydligt fodervärdskontrakt, både för ägarens och fodervärdens skull.

Ta hjälp av
mallen när du ska upprätta ett fodervärdsavtal för en häst. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Fodervärdsavtal - Häst

kr800.00Pris