Denna checklista hjälper dig att upprätta en checklista för avstående från besittningsskydd vid bostadsuthyrning.

Vid uthyrning av en bostad har hyresgästen ett direkt besittningsskydd som börjar gälla omedelbart vid tillträdet till bostaden. Det direkta besittningsskyddet innebär att hyresgästen har rätt att få hyresavtalet förlängt på oförändrade villkor. Det finns dock undantag där hyresgästen saknar den rätten.

Ta hjälp av checklista
n som beskriver under vilka förutsättningar ett avstående från besittningsrätten kan ske.

Checklista avstående från besittningsskydd - Bostad

kr350.00Pris