Denna mall hjälper dig att göra en bodelning under pågående äktenskap.

Bodelning mellan makar är en uppdelning av makars gemensamma egendom, dvs. giftorättsgods. Detta görs i regel efter upplösning av äktenskapet, dvs. skilsmässa, men kan även göras under äktenskapet under förutsättning att båda makar skriftligen samtycker. Detta innebär att giftorättsgodset delas på samma sätt, dvs. följer samma regler som vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad. Vad varje make erhåller efter bodelningen förblir dennes giftorättsgods. Anledningen till att makar väljer att göra en bodelning under äktenskapet kan variera, exempelvis av skatte- eller arvsmässiga orsaker eller för att utjämna de inbördes ägarförhållandena.

En bodelning som har gjorts under pågående äktenskap kan vid en eventuell framtida äktenskapsskillnad tydligt klara vem som äger vad och hur fördelningen av egendomen ska ske. Med hjälp av denna mall kan du enkelt göra en bodelning under pågående äktenskap.

Glöm inte att du ska anmäla din bodelning till Skatteverket. Vi har en mall även för detta ändamål.

Bodelning - Pågående äktenskap

kr600.00Pris