Denna mall hjälper dig att upprätta ett avtal om lägenhetsarrende.
 

Om du upplåter mark och det inte är fråga om jordbruks- bostads- eller anläggningsarrende är det fråga om ett lägenhetsarrende. Det kan exempelvis vara fråga om en parkeringsplats utomhus, en plats för båt eller brygga eller en kolonilott.
 

Ett avtal om lägenhetsarrende behöver inte vara skriftligt för att vara gällande, men med hjälp av ett skriftligt avtal är det enklare att reglera vad som ska gälla i olika situationer och att undvika tvister.

Avtal om lägenhetsarrende

kr700.00Pris