Denna mall hjälper dig att upprätta ett avtal om jordbruksarrende.
 

När en jordägare låter någon annan bruka sin jord mot ersättning och skriver ett avtal som reglerar det är det ett jordbruksarrende.
 

Ett jordsbruksarrende föreligger när en jordägare låter någon annan bruka jorden mot ersättning. Ett avtal om jordsbruksarrende ska vara skriftligt för att vara giltigt.
 

Den här mallen innehåller alla de krav som ställs på ett avtal om jordbruksarrende, och kan enkelt anpassas efter de individuella omständigheter som gäller i just ditt fall.

Avtal om jordbruksarrende

kr700.00Pris