Denna mall hjälper dig att upprätta ett avtal om bostadsarrende.
 

Med bostadsarrende avses mark där ett bostadshus ingår, eller åtminstone rätten att bygga ett sådant, där arrendatorn kan bo. Den vanligaste formen av bostadsarrende är upplåtelse av mark för fritidshus.
 

Ett avtal om bostadsarrende ska vara skriftligt. Denna mall innehåller de krav som ställs på ett avtal om bostadsarrende, och kan enkelt anpassas efter de individuella omständigheterna.

Avtal om bostadsarrende

kr700.00Pris