Denna mall hjälper dig att upprätta en arvskifteshandling.

En arvskifteshandling är en privat handling mellan dödsbodelägare som reglerar hur arvet ska fördelas efter den avlidne. För att dödsboet ska upphöra att existera och arvingarna kunna disponera sitt arv krävs att en sådan handling upprättas skriftligen och undertecknas av samtliga dödsbodelägare.

Mallen är enkel att fylla i och behöver inte skickas till någon myndighet för registrering.

Arvskifteshandling

kr300.00Pris