Denna mall hjälper dig att avstå från ett arv.

 

Har du rätt till arv efter en avliden släkting, men av något skäl vill avstå från ditt arv? Den här mallen hjälper dig att upprätta ett skriftligt avstående från ditt arv. Du kan avstå från hela eller delar av ditt arv. Följden av ett arvsavstående blir att dina arvingar i stället kommer att få ta del av arvet.

 

Tänk på att du endast kan avstå från ett arv när arvlåtaren väl har avlidit, och inte tidigare än så.

Arvsavstående

kr300.00Pris