Denna mall hjälper dig att upprätta en ansökan till hyresvärd gällande byte av lägenhet.

Hyresgästen får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att genom byte få en annan bostad, om hyresvärden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd ska lämnas, om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden och om särskilda skäl inte talar emot bytet. Det är därför viktigt att tydligt ange varför ett byte önskas. Tillståndet kan förenas med villkor.

Mallen hjälper dig att enkelt fylla i ansökan om byte av lägenhet som därefter kan skickas till hyresvärden.

Ansökan till hyresvärd om byte av lägenhet

kr300.00Pris