Denna mall hjälper dig att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket.
 

Har du skrivit ett äktenskapsförord? I sådana fall behöver du registrera det hos Skatteverket. Det kan du göra med hjälp av den här mallen.
 

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makar. Det ska också innehålla era personnummer.
 

Du behöver betala en ansökningsavgift till Skatteverket och skicka ditt äktenskapsförord i original. Du finner mer information på Skatteverkets hemsida.

Ansökan om registrering av äktenskapsförord

kr200.00Pris