Denna mall hjälper dig att upprätta en ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening.

Vid förvärv av bostadsrätt behöver en ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen upprättas. Det är styrelsen i föreningen som behandlar ansökan. Det är endast i undantagsfall som medlemskap kan nekas. I regel ställs inga andra krav på sökanden än att denne ska vara skötsam samt inneha förmågan att betala avgiften till föreningen.

Mallen kan enkelt fyllas i för att sedan skickas till föreningen.

Ansökan om medlemskap i bostadsrättsförening

kr300.00Pris