Denna mall hjälper dig att upprätta en ansökan om förordnande av bodelningsförrättare.

Sambor som har rätt till en del i den permanenta bostaden och bohaget kan, när förhållandet upphör, genomföra bodelningen utan att en bodelningsförrättare. Då är det däremot viktigt är att de upprättar ett bodelningsavtal som registreras vid tingsrätten för att undvika att problem uppstår i ett senare skede.

Om de tidigare samboende inte kan enas om bodelningen kan någon av dem ansöka om att tingsrätten förordnar en bodelningsförrättare. Vanligtvis utses en advokat till bodelningsförrättare.
Denna mall låter er enkelt upprätta en sådan ansökan.

Båda parterna är ansvariga för att betala kostnaderna för bodelningsförrättaren.

Ansökan om förordnande av bodelningsförrättare - upplöst samboförhållande

kr400.00Pris