Denna mall hjälper dig att utforma en anmodan till en bostadshyresgäst att flytta.

Mallen avser situationer när hyresavtal har ingåtts på bestämd tid och hyresgästen fortsatt använda lägenheten efter hyrestidens utgång. I en sådan situation ska hyresvärden anmoda hyresgästen att flytta.

Tänk på att huvudregeln är att bostadshyresgäster har rätt till förlängning (direkt besittningsskydd). Du bör därför säkerställa att hyresgästen saknar sådan rätt. Du kan också behöva hänskjuta tvisten till hyresnämnden, om inte hyresgästen flyttar innan tiden för hänskjutande gått ut.

Anmodan till hyresgäst att flytta - bostadshyresgäst

kr400.00Pris