top of page
  • Recollecta Juridik

Tänk på detta när du vill använda annans namn eller bild i reklam
Som företagare får du inte använda någon annan persons namn eller bild i din reklam eller marknadsföring om du inte har hans eller hennes samtycke. Om du inte inhämtar samtycke kan du i värsta fall dömas till böter, men det är mer vanligt att tvingas betala skäligt vederlag till den person vars namn eller bild som har använts. Med enkla medel kan du minska dina risker för detta, liksom riskerna för ett försämrat anseende och varumärke. Här nedan beskriver vi vad du behöver tänka på för att göra rätt.


Se till att få ett skriftligt samtycke

Som företagare vill du inte riskera att göra fel när du använder annars namn eller bild i reklam. Detta kan i värsta fall leda till att ditt varumärke lider skada och att marknadsföringen i stället får motsatt effekt. Som tur är kan du enkelt undvika skadeståndsskyldighet genom att upprätta ett dokument där den person vars namn eller bild ska användas samtycker till din användning. Det finns inte något formellt krav på att ett samtycke ska ges skriftligen, men vi rekommenderar att du regelmässigt inhämtar ett skriftligt samtycke i den här typen av situationer.


Om det är så att du har använt annans namn eller bild i reklam (med eller utan dennes skriftliga godkännande) kan det vara klokt att i efterhand inhämta ett skriftligt samtycke för att minska risken för eventuella krav.


Var tydlig när du inhämtar samtycke

När du upprättar en begäran om samtycke bör du inte endast inhämta samtycke till själva användningen, utan också beskriva hur och för vilka syften du avser att använda dig av personens namn eller bild i reklam. Om inte detta framgår av din begäran är risken hög för att det inte är tydligt vad samtycket faktiskt avser. Som företagare behöver du därför säkerställa att du ger tillräcklig information till den person vars namn eller bild du vill använda, och att den informationen också tydligt framgår av det dokument som ska undertecknas.


Rätt till ersättning?

Om personen ska ha rätt till ersättning eller inte är en ytterligare aspekt som du bör beakta, och som också bör framgå av det dokument som personen ska underteckna.


Informera om personuppgiftsbehandling

Tänk på att du också behöver informera personen om hur du hanterar dennes personuppgifter enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR), vilket ställer ytterligare krav på dig som företagare.


Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp att upprätta samtycken som innehåller den information som krävs och som skyddar dig från anspråk? Ta kontakt med oss, så hjälper vi dig med detta till en fast kostnad.

10 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page