top of page

Jurist från 9 000 kr per månad

Uppdaterat: 10 jan.

De flesta företag behöver återkommande hjälp med juridiska frågor, exempelvis med anställningsavtal, granskning av avtal, upprättande av protokoll och kallelser.


Vi anser inte att det ska kosta oskäligt mycket att göra rätt för sig. Därför kan vi vara din jurist på månadsbasis till en fast kostnad i en omfattning som passar din verksamhet.

Kostnaden för detta startar på 9 000 kr per månad, beroende på hur stort ditt företag är. Flertalet av våra klienter har valt denna månadslösning, och för den kostnaden får nästan alla sina juridiska behov tillgodosedda. Du kan exempelvis få hjälp med nedanstående:

  • Granskning och upprättande av anställningsavtal

  • Handlingar för genomförande av emission

  • Granskning och upprättande av protokoll

  • Riskbedömningar och handlingsplaner m.m. inom arbetsmiljö

  • Granskning och upprättande av aktiebok och andra bolagsrättsliga dokument

  • Granskning och upprättande av köpeavtal

  • Löpande juridisk rådgivning

  • Dataskyddsrelaterad rådgivning och dokumentation (GDPR)

Ovanstående är endast exempel på vad du kan få hjälp med inom ramen för tjänsten.* Den här tjänsten är särskilt värdefull för dig som återkommande behöver juridisk rådgivning, men som inte behöver anställa en jurist.

Tjänsten har ingen bindningstid; du bestämmer själv hur länge du vill nyttja tjänsten - flertalet av våra klienter nyttjar den dock fortlöpande.

Vill du veta mer om tjänsten och hur vi kan hjälpa dig? Ta kontakt med oss nedan.

*Samtliga priser anges exklusive moms. Vi erbjuder inte tjänster inom skatterätt, entreprenadrätt eller offentlig upphandling. Tjänsten innefattar 15 timmars rådgivning/arbete, vilket är mer än de flesta företag behöver.

18 visningar0 kommentarer
bottom of page