top of page
  • Recollecta Juridik

Detta gäller när du anlitar Recollecta
Juristmarknaden är än så länge inte så transparent. Det är till exempel svårt att jämföra juristbyråer på samma sätt som gäller för många andra typer av produkt eller tjänster. Det medför att många känner sig osäkra på vad man kan förvänta sig när man väl fattat beslutet att anlita en jurist. Hur lång tid kommer uppdraget att pågå? Vilken kommunikation kan man förvänta sig med juristen? Hur mycket kommer uppdraget att kosta? Det är några av de frågor man som köpare helst vill ha svar på innan man köper en tjänst.


På Recollecta vill vi att du ska veta vad du kan förvänta dig innan du bestämmer dig för att anlita oss. Det kan du läsa mer om här nedan.


Inledande kontakt

Ett ärende hos oss börjar alltid med en inledande kontakt från dig, vanligen i form ett e-postmeddelande. I det här skedet bildar vi oss en uppfattning om dig och vad du behöver hjälp med. Vi kommer att ställa frågor till dig för att förstå vad du vill uppnå, vad du behöver och som är viktigt för dig.


Vi rekommenderar att du är så utförlig du kan i vår kontakt med oss; det ger oss bättre förutsättningar att förstå dina behov och därmed hjälpa dig att uppnå det du önskar. Skicka i förekommande fall gärna med relevanta avtal, korrespondens och annat underlag.


All inledande kontakt är alltid kostnadsfri.


Offert

När vi har bildat oss en uppfattning om ditt ärende och vad du önskar uppnå kommer du att få en offert, dvs. vi kommer att berätta hur mycket tjänsten kommer att kosta.


Våra priser är alltid fasta, vilket innebär att du alltid i förväg kommer att veta hur mycket tjänsten kommer att kosta om du bestämmer dig för att anlita oss. Det tillkommer aldrig några avgifter eller kostnader, om vi inte varit tydliga med det i vår offert.


Uppdragsavtal

Om du accepterar vår offert kommer vi att skicka ett uppdragsavtal till dig för elektronisk signering. I mer enkla situationer är det dock ofta tillräckligt med en bekräftelse per e-post. Vid denna tidpunkt har ett bindande avtal ingåtts mellan dig och Recollecta.


Tidsplan och arbetsprocess

När du har undertecknat uppdragsavtalet kommer vi att påbörja utförandet av tjänsten. Innan dess kommer vi dock att komma överens om en arbetsprocess och tidsplan. Ofta förutsätts din medverkan på ett eller annat sätt, och vi kommer alltid att vara tydliga med vad vi behöver från dig för att kunna utföra våra tjänster.


Vi kommer också att informera om när tjänsten förväntas vara färdig. Om du har särskilda önskemål eller krav gällande leverans rekommenderar vi att du informerar oss om det så tidigt i processen som möjligt.


Leverans av tjänst

När vi är färdiga med tjänsten kommer vi att leverera den till dig och säkerställa att den är upprättad i enlighet med dina önskemål och krav. I den mån tillägg eller andra förändringar behövs för att slutföra tjänsten kommer vi att genomföra dessa.


Fakturering

När tjänsten är utförd kommer fakturering att ske i enlighet med uppdragsavtalet. I vissa fall kan fakturering ske innan tjänsten påbörjas.


Uppföljning

För oss är det viktigt att följa upp våra åtaganden gentemot dig som klient. Det gör vi en viss tid efter uppdragets avslutande. I detta skede undersöker vi bland annat om det har uppstått några följdfrågor eller om några smärre revideringar av framställt material är nödvändiga.


37 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page