Om Recollecta

Vi på Recollecta ger ditt företag kvalificerad juridisk rådgivning. Vårt mål är att kvalitetssäkra din verksamhet samtidigt som vi tillvaratar din rätt och minskar dina risker. Detta gör vi samtidigt som vi tar stor hänsyn till både praktiska och kommersiella aspekter.

 

För dig som privatperson försäkrar vi att ta tillvara din rätt så att du inte utsätter dig för alltför stora risker vare sig socialt eller ekonomiskt. Det är lätt hänt att ingå avtal eller göra andra handlingar som får andra juridiska konsekvenser än vad man tänkt sig. Genom att ta kontakt med oss kan du känna dig trygg med att risker och konsekvenser ses över på ett fullständigt sätt. 

Tillgänglighet och förutsebarhet är två ledord i Recollectas arbete. Vår uppfattning är att jurister ofta är otillgängliga, och att kostnadsbilden för klienten ofta är oklar eller svår att uppskatta. Därför tillämpar vi fasta priser för alla våra tjänster, så att du kan känna dig trygg med att kostnaderna inte skenar iväg. 

EditedinPS-1846.jpg

Erik Rosqvist, jurist

 

Erik Rosqvist har tidigare varit verksam som internationell inkassojurist och har en bred undervisningserfarenhet i bland annat affärsjuridik på Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Erik Rosqvist har skrivit flera läroböcker i juridik och bistår numera både företag och privatpersoner med juridisk rådgivning.