Överklagande

Behöver du överklaga ett beslut eller en dom?

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med

Har du ansökt om tillstånd eller en förmån av något slag och beslutet gått dig emot? Det kan bero på flera saker. Ibland kan beslut fattas på felaktiga grunder, och ibland kan det bero på hur du har utformat din ansökan. I vissa fall kan beslutet förstås också vara fattat på rätt grund. Oavsett vad som gäller i ditt fall kan vi se över vilka möjligheter du har och hjälpa dig att överklaga beslutet eller domen.

Ta kontakt med oss om du har frågor om överklagande av beslut eller dom, så ger vi råd om din situation.

  • Överklagande av beslut

  • Upprättande av ansökan