Marknadsföring

Marknadsför du enligt god marknadsföringssed?

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med

Har du funderat på hur ditt företag utformar sina marknadsföringskampanjer? Det finns ett stort antal lagar och regler som reglerar hur du får marknadsföra dina produkter eller tjänster. Dessa är många till antalet, och det är viktigt att känna till vad som utgör god marknadsföringssed.

För särskilda produkter och tjänster gäller dessutom särskilda regler, och det kan vara kostsamt att göra fel. Vi kan hjälpa dig att säkerställa att den marknadsföring som du planerar att göra lever upp till de krav som ställs.

  • Utredning om huruvida din marknadsföring sker enligt god marknadsföringssed

  • Rådgivning om juridiska aspekter av marknadsföring