top of page

Våra tjänster

Vi kan bistå dig i många olika typer av affärsjuridiska frågor, men våra huvudsakliga områden är avtalsrätt, bolagsrätt, arbetsmiljö och compliance. Du kan läsa mer om de olika områdena nedan.

        Återkommande behov?
     Vi kan vara din jurist från 9 000 kr per månad

De flesta företag behöver återkommande hjälp med juridiska frågor, exempelvis med anställningsavtal, granskning av avtal, upprättande av protokoll och kallelser. 

 

Vi anser inte att det ska kosta oskäligt mycket att göra rätt för sig. Därför kan vi vara din jurist på månadsbasis till en fast kostnad i en omfattning som passar din verksamhet. 

Kostnaden för detta startar på 9 000 kr per månad, beroende på hur stort ditt företag är.  Flertalet av våra klienter har valt denna månadslösning, och för den kostnaden får nästan alla sina juridiska behov tillgodosedda. Du kan exempelvis få hjälp med nedanstående:

 • Granskning och upprättande av anställningsavtal

 • Handlingar för genomförande av emission

 • Granskning och upprättande av protokoll

 • Riskbedömningar och handlingsplaner m.m. inom arbetsmiljö

 • Granskning och upprättande av aktiebok och andra bolagsrättsliga dokument

 • Granskning och upprättande av köpeavtal

 • Löpande juridisk rådgivning

 • Dataskyddsrelaterad rådgivning och dokumentation (GDPR)

Ovanstående är endast exempel på vad du kan få hjälp med inom ramen för tjänsten.* Den här tjänsten är särskilt värdefull för dig som återkommande behöver juridisk rådgivning, men som inte behöver anställa en jurist. 

 

Tjänsten har ingen bindningstid; du bestämmer själv hur länge du vill nyttja tjänsten - flertalet av våra klienter nyttjar den dock fortlöpande. 

Vill du veta mer om tjänsten och hur vi kan hjälpa dig? Ta kontakt med oss nedan.

*Samtliga priser anges exklusive moms. Vi erbjuder inte tjänster inom skatterätt, entreprenadrätt eller offentlig upphandling. Tjänsten innefattar 15 timmars rådgivning/arbete, vilket är mer än de  flesta företag behöver.

Vi hjälper även privatpersoner

Även om vi för det mesta bistår företag hjälper vi även privatpersoner till fasta kostnader. Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med ser du nedan. 

 • Samboavtal

 • Testamente

 • Gåvobrev

 • Granskning av anställningsavtal

 • Framtidsfullmakt

 • Rådgivning om uppkomna tvister

 • Köpeavtal

Ta kontakt med oss om du behöver juridisk hjälp. Hos oss får du alltid hjälp till en fast kostnad, så att du i förväg vet hur mycket vår hjälp kommer att kosta dig. 

Kontakt

Tack för ditt meddelande!

bottom of page