top of page

Compliance

Med compliance avses regelefterlevnad, och för det mesta är det regelverken GDPR och penningtvättslagen som avses när begreppet compliance används.

Vi kan bistå dig i frågor gällande behandling av personuppgifter (GDPR), exempelvis med upprättande av lagringsrutiner, policydokument, styrdokument och register. Vi kan även agera dataskyddsombud.

Om du omfattas av penningtvättslagen behöver du säkerställa att du har dokumentation som tydligt visar hur du minskar och hanterar riskerna för penningtvätt, såsom allmän riskbedömning och interna rutiner och riktlinjer.

Vi har god erfarenhet av såväl GDPR som penningtvättslagen, och kan hjälpa dig i arbetet med att uppnå säkra processer och rutiner i din verksamhet.

Kontakt

Tack för ditt meddelande!

bottom of page