top of page

Bolagsjuridik

Du som driver bolag kan möta olika typer av bolagsrättsliga problem. Inom bolagsrätten är det ofta särskilt viktigt att följa de formaliaregler som finns i bland annat aktiebolagslagen. Det kan exempelvis bli svårt att registrera beslut hos Bolagsverket om din dokumentation är bristfällig eller om kallelser skickats ut på fel sätt eller vid fel tidpunkt. Det kan också vara svårt att erhålla finansiering eller överlåta ditt bolag om företagets aktiebok är felaktigt ifylld.

Det är dock inte bara formalian som är viktig i ett bolag. Din samverkan med övriga aktieägare kan vara av avgörande betydelse för att verksamheten ska kunna fungera och expandera. För att det ska vara möjligt är det ofta klokt att upprätta aktieägaravtal.

Vi har goda erfarenheter av bolagsrättsliga frågor, bland annat genom styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade bolag. Ta kontakt med oss när du behöver hjälp med bolagsjuridiken.

Kontakt

Tack för ditt meddelande!

bottom of page