top of page

Avtal

Avtal av olika slag utgör kärnan i verksamheten för ett företag. Ofullständiga eller dåligt avvägda avtal ökar inte endast riskerna för dig, utan medför även onödiga kostnader och inlåsningseffekter. Vi hjälper dig att granska och/eller upprätta avtal som inte endast minskar riskerna för dig, vi hjälper dig också att ta tillvara dina kommersiella intressen. 

Avtal kan vara av många olika slag och fylla olika funktioner. Ta gärna kontakt med oss när du behöver upprätta ett avtal eller granska ett avtalsförslag som du har fått.

Kontakt

Tack för ditt meddelande!

bottom of page