Konkurrens

Konkurrens – har du skyddat din verksamhet?

Det finns många olika typer av konkurrensregler. För företag med särskilda kunskaper och företagshemligheter är det viktigt att skydda sig från situationer att medarbetare lämnar företaget och tar med sig kunder och företagshemligheter och startar en konkurrerande verksamhet.

Konkurrenande verksamhet kan åsamka stor skada för en verksamhet. Se därför till att vidta skyddsåtgärder innan det är för sent. Det kan exempelvis handla om konkurrensklausuler, värvningsklausuler och sekretessavtal.
 

Ta kontakt med oss om du vill skydda din verksamhet och dina informationstillgångar, så finner vi lösningarna du behöver.

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med

  • Sekretessavtal

  • Sekretessåtaganden

  • Vitesklausuler

  • Konkurrensklausuler

  • Värvningsklausuler