Köpeavtal och konsumenträtt

Ska du köpa eller sälja något? Glöm inte det skriftliga avtalet!

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med

Ska du köpa eller sälja något? Då bör du upprätta ett skriftligt köpavtal som reglerar båda parternas rättigheter och skyldigheter. Beroende på vad du ska köpa eller sälja, avtalstiden och riskerna förenade med köpet är det viktigt att reglera vad som ska gälla. Vad ska betraktas som ett fel? Hur ska eventuella tvister lösas? När ska risken gå över?
 

Om du är konsument har du särskilda rättigheter. Det är få som känner till dessa rättigheter och hur man kan göra dem gällande. Dessutom är det viktigt att agera snabbt – annars riskerar du att inte kunna göra gällande din rätt, även om du faktiskt har rätt.
 

Ta kontakt med oss när du behöver upprätta ett köpeavtal eller har frågor om dina rättigheter som konsument.

  • Köpeavtal

  • Avtal om tjänst

  • Utövande av ångerrätt

  • Konsumenträttigheter