Köp- och konsumenträtt

Köpavtal och konsumenträttigheter 

Säljer ditt företag produkter eller tjänster? Det gör det förstås, och därför är det viktigt att du har köpavtal som inte bara minskar dina risker, utan även förenklar administrationen och förbättrar lönsamheten. Det kan till exempel handla om väl utformade köpavtal, allmänna villkor, friskrivningar och återtagandeförbehåll.

Om du säljer varor eller tjänster till konsumenter finns det många regler att hålla koll på. Många av dessa går inte att avtala bort. Vi kan hjälpa dig att säkerställa konsumentskyddet, vilket är viktigt för ditt varumärke och förtroende som näringsidkare. 

Om du behöver lära dig grunderna i köp- och konsumenträtt kan vi hjälpa dig med detta genom våra e-kurser.

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med

  • Köpavtal

  • Tjänsteavtal

  • Allmänna villkor

  • Friskrivningar

  • Ångerrätt

  • Återtagandeförbehåll

  • Säkerhetsrätter

  • Konsumenträtt

  • Marknadsföring