Hyresavtal

Ska du ingå ett hyresavtal?

Ska du hyra ut din lägenhet, fastighet eller ditt sommarställe? Eller ska du hyra själv? Oavsett vad som gäller för dig bör du upprätta ett skriftligt hyresavtal, så att du säkerställer dina rättigheter i händelse av tvist. Det är viktigt att ägna omsorg åt hyresavtalet eftersom det ofta gäller under lång tid och samtidigt kan ha stor påverkan på ditt privatliv.

Många frågor kan uppstå när ett hyresavtal ska skrivas. Hur hög får hyran vara? Har hyresgästen något besittningsskydd och går det att avtala bort? Får jag kräva deposition? Hur lång är uppsägningstiden och när måste hyresgästen senast flytta?

 

Frågorna är många, och det är viktigt att du vet vad som gäller innan du skriver på avtalet. Ta kontakt med oss, så hjälper vi dig att säkerställa dina rättigheter.

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med

  • Upprättande av hyresavtal

  • Ansökan om byte av lägenhet

  • Ansökan till hyresnämnden

  • Rådgivning i hyresfrågor